پادکست حبوبات

خواص عدس :

عدس از دانه‌های خوراکی است که به خانواده‌ی حبوبات تعلق دارد. این دانه معمولاً به‌صورت دو بخش جدا درون یک پوسته قرارگرفته است که می‌توان باپوست و یا بدون پوست…

بازرگانی همتی مرکز پخش عمده انواع در ایران

تهیه شده در گروه تبلیغات بازرگانی همتی

Language