0
توسط
ارسال شده در

لوبیاسفید

انواع لوبیاسفید دونوع لوبیاسفید وجود دارد: 1.لوبیاسفیدایرانی 2.لوبیاسفید خارجی حبوبات در ایران درشهر های مختلفی کشت می شود،اما در شهر خمین دارای کیفیت بالایی است.در مزارع خمین کشت لوبیا سفید از [...]