0
توسط
ارسال شده در

لوبیا سفید

لوبیا سفید لوبیاسفید در دو نوع ایرانی وخارجی موجود می باشد.کاشت حبوبات بخصوص لوبیا سفید در ایران درشهر های مختلفی انجام می شود،اما در شهر خمین از توابع استان مرکزی به دلیل آب و هوای خاص دارای [...]