نخود دو خان

کرمانشاه به عنوان قطب اصلی تولید انواع نخود در کشور محسوب می‌شود. این که چه نوع نخود در این منطقه تولید می شود بستگی به نوع بذر کاشته شده تولید کنندگان دارد. اما امروزه، بیشترین نخود تولیدی در [...]